آخر و عاقبت گمشدگان!!!

سلام علیکم

عکس های سری جدید سریال لاست را هم حامد آپدیت کرده...

گشادنوشت: چه حالی میده آپدیت کردن با آپدیت دیگران!!! خجالت

/ 55 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کرگدن

این عکس نوارنی چی هس اونوخ ؟!

آینا

دستتان یک وقت خسته نشود با نوشتن این پستهای عریض و طویل [نیشخند]

نگار

سلامن علیکم!! آپدیت نمی فرمایید با قلم شخص مشخص خودتان؟ منتظریم ها !

محبوب

پس چرا اینجا هیچ خبری نیست ؟

محبوب

پس چرا یه چیزی نمی نویسی ؟ هنوز همین فردای فردا نیومده ؟ روزهای بعدش چی ؟